Jeugdschaken in Bolsward

Jeugdschaakclub Sint Maarten

Op de Sint Maarten School in Bolsward is sinds 2015 een jeugdschaakclub op woensdagmiddag van 13: uur tot 14: uur en loopt soms wat uit. Het seizoen is nu van oktober tot aan Konings-dag en wordt gecoördineerd door vrijwilligers van  de plaatselijke Schaakclub Westergoo. Het zijn Cees, Lambertus,  Eeltsje , Gerrit en sinds kort ook Murk. Zodra de kinderen de loop van de stukken kennen worden ze ingedeeld in de competitie. Het doel is dat kinderen schaken zo leuk gaan vinden dat ze graag mee willen ( en durven) doen aan wedstrijden (toernooien) 

Het meedoen aan  de jeugdschaakclub is gratis en aanvankelijk werd gratis digitale theorie gevolgd bij Lichess  en Chessity, op Ipads van de School. De meester kan de vorderingen via chessity online bekijken.  Inmiddels is de meeste digitale theorie weer vervangen door de stappenmethode van Cor van Wijgerden omdat de kinderen teveel met de muis klikten zonder echt na te denken. Beginners krijgen een werkboek van stap1 en gevorderden stap 2.

Kinderen die talent hebben wordt geadviseerd lid van Westergoo  te worden , ze zijn dan automatisch ook KNSB lid en ze kunnen dan  aan alles meedoen, toernooien, schoolkampioenschappen en de Friese kampioenschappen. Het jeugd lidmaatschap van Westergoo is in het eerste jaar €27,50 daarna loopt het wat op. Opgeven kan bij eeltsje@gmail.com 


Schoolschaken (basisscholen)

Er zijn  ook kampioenschappen voor Scholen. Het begint met een voorronde in  je regio om je te plaatsen voor de finale in Ureterp. Deelname kost €2 inleg per persoon . Alle kinderen van de jeugdschaakclub op de SintMaartenSchool kunnen  hier aan meedoen en prijzen winnen. Na afloop wordt ook uitgerekend  welke scholen (de beste 2) zich hebben geplaatst voor de finale in Ureterp. De regio kampioenschappen waren de voorgaande jaren in Sneek onder leiding van Joe Hania, een zeer toegewijde jeugdleider, die helaas is overleden, zijn werk werd aanvankelijk voortgezet door Schaakclub Sneek maar na de coronapandemie niet meer opgepakt. Daarom was het regio scholenkampioenschap (Gemeente SudwestFryslan)  nu in Bolsward.  klik hier

De 2 beste scholen  plaatsen zich voor het FK scholen in Ureterp op 19 maart 2023, klik hier

Friese Kampioenschappen

De Friese  jeugdkampioenschappen (categorieën ABCD en E) waren eind februari in Leeuwarden. klik hier

Het FK pupillen (categorieën FG en H) zijn op 10 mei in Bolsward.  Er zijn nooit veel deelnemers in deze categorien daarom wordt er tevens een Westergoo toernooi gehouden voor de oudere jeugd, klik hier 

Om aan de Friese kampioenschappen mee te kunnen doen moet je lid zijn van  een schaakclub, in Bolsward is dat Westergoo  en dan ben je ook automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond. 

Grand-Prix reeks

Er is bijna elke zaterdagmiddag wel een jeugdschaaktoernooi maar er moet wel ver gereisd worden om die allemaal te bezoeken. Toch zijn er ouders die stad en land afreizen met hun kinderen naar deze Grand-Prix toernooien.  Deelnemers kunnen behalve de gebruikelijke prijzen ook GP punten verdienen die worden bijgeteld in een klassement waar ook weer prijzen mee  zijn te winnen.

Toernooien 


Rating

De rating is een getal dat de speelsterkte weergeeft. Hoe hoger het getal, hoe sterker iemand is. Wij werken de KNSB-rating en KNSB-jeugdrating elke maand bij. De internationale FIDE-rating wordt elke maand geactualiseerd.

Bekijk de actuele rating van jezelf en anderen: